Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2015 Chào mừng bạn đến với Website Trường Tiểu Học Mỹ Lợi A
      TIN TỨC
      THÔNG BÁO - THƯ MỜI
      CHUYÊN MÔN
      VĂN BẢN
      KẾT QUẢ HỌC TẬP
      TỔ CHỨC NHÂN SỰ
      THỜI KHÓA BIỂU
      ĐỀ THI ĐÁP ÁN
      GIỚI THIỆU
      CÔNG KHAI GIÁO DỤC
      THƯ VIỆN ẢNH
      TÀI NGUYÊN DẠY HỌC
      THÔNG TIN CHO CHA MẸ HS
      ĐOÀN THỂ
TÀI LIỆU THAM KHẢO DẠY CHÍNH TẢ PHƯƠNG NGỮ CHO HS TH (02/11/2015)
QUY TRÌNH SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO THÔNG TƯ 30 (30/10/2015)
GỢI Ý ĐÁNH GIÁ THEO THÔNG TƯ 30/2014/BGD-ĐT (29/10/2015)
CÁC BÀI TNXH-KHOA HOC VẬN DỤNG PP BÀN TAY NẶN BỘT (02/10/2015)
TÓM TẮT KIẾN THỨC TNXH-KHOA-SỬ-ĐỊA (23/06/2015)
 
   
 
     CHUYÊN MÔN  
 
KẾT QUẢ LIÊN HOAN TIẾNG HÁT DÂN CA CẤP HUYỆN 2015 - 2016 (02/11/2015)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG NH 2015 - 2016 (17/09/2015)
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI 2015 (16/09/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI ĐDDH CẤP HUYỆN 2014 - 2015 (28/07/2015)
KÊT QUẢ SKKN 2014 - 2015 (25/05/2015)
KẾT QUẢ KỂ CHUYỆN THIẾU NHI CẤP HUYỆN 2014 - 2015 (25/05/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ 2014 - 2015 (18/05/2015)
GIẢI TỐP CA NHI ĐỒNG CẤP HUYỆN 2014 - 2015 (18/05/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI PHỤ TRÁCH SAO GIỎI CẤP HUYỆN 2014 - 2015 (18/05/2015)
KẾT QUẢ BÌNH XÉT GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG NH 2014 - 2015 (12/05/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI THMN CẤP HUYỆN 2014 - 2015 (12/05/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI IOE CẤP HUYỆN VÀ TỈNH 2014 -2015 (12/05/2015)
KẾT QẢU HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN 2014 - 2015 (12/05/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI TỰ LÀM ĐDHT-SƯU TẦM ĐDHT 2014 - 2015 (12/05/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG 2014 -2015 (12/05/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI KCTN CẤP TRƯỜNG 2014 - 2015 (12/05/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN 2014 - 2015 (11/05/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN 2014 - 2015 (30/03/2015)
kết quả vẽ tranh cấp huyện 2014 - 2015 (04/03/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI ĐDDH CẤP HUYỆN 2014 - 2015 (10/02/2015)
KẾT QUẢ HỘI THI VIẾT ĐÚNG VIẾT ĐẸP CẤP HUYỆN NH 2014 -2015 (23/01/2015)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HKII 2014 - 2015 (21/01/2015)
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG 2014 - 2015 (19/01/2015)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 2014 - 2015 (15/12/2014)
KẾT QUẢ HỘI THI THMN CẤP HUYỆN 2013 - 2014 (15/12/2014)
KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - VIẾT SKKN 2014 - 2015 (12/12/2014)
KẾT QUẢ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ NGÀNH 2014 - 2015 (18/11/2014)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2014 - 2015 (ĐĂNG LẠI) (03/11/2014)
KẾ HOẠCH BDTX 2014 - 2015 (02/11/2014)
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CB, VC 2014 - 2015 (02/11/2014)
QUYẾT ĐỊNH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ (31/10/2014)
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BAN QUẢN LÝ DẠY THÊM - HỌC THÊM 2014 - 2015 (31/10/2014)
QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 2014 - 2015 (31/10/2014)
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA 2014 - 2015 (31/10/2014)
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TRONG BAN GIÁM HIỆU 2014 - 2015 (31/10/2014)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015 (27/10/2014)
KẾT QUẢ HỘI THI VẼ TRANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015 (06/10/2014)
KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HS YẾU 2014 - 2015 (04/10/2014)
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO 2014 (04/10/2014)
KẾ HOẠCH BD HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU 2014 -2015 (23/09/2014)
KẾ HOẠCH CHỐNG LB-BH 2014-2015 (23/09/2014)
KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG VÀ HKI 2014 - 2015 (22/09/2014)
KẾ HOẠCH GDTC -VN, TDTT 2014 - 20115 (11/09/2014)
KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH ANTT (09/09/2014)
QĐ THÀNH LẬP CÁC HỘI ĐỒNG VÀ TRƯNG DỤNG GIÁM THỊ, GIÁM KHẢO (03/09/2014)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NGÀY 12/9/2014 (03/09/2014)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTHÁNG 9/2014 (28/08/2014)
KHEN THUONG HS XUẤT SẮC TOÀN DIỆN (14/08/2014)
KẾT QUẢ SKKN NH 2013 - 2014 (08/06/2014)
KẾT QUẢ SKKN 2013 -2014 (CHÍNH THỨC) (28/05/2014)
KẾT QUẢ CÔNG NHẬN VIẾT ĐÚNG VIẾT ĐẸP CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014 (21/05/2014)
KẾT QUẢ THI VIẾT ĐÚNG - VIẾT ĐẸP NĂM HỌC 2013-2014 (12/05/2014)
KẾT QUẢ HỘI THI KỂ CHUYỆN THIẾU NHI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014 (12/05/2014)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 07-CT/TU NGÀY 24/10/2013 CỦA TỈNH ỦY TG (05/05/2014)
SGDĐT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HS ĐẠT VĐ-VĐ CẤP TINH NH 2012 - 2013 (21/04/2014)
KẾT QUẢ GIẢI VOVINAM HS CẤP TỈNH 2013 - 2014 (17/04/2014)
KẾT QUẢ GIẢI ĐIỀN KINH HS CẤP TỈNH 2013 - 2014 (17/04/2014)
KẾ HOẠCH TIẾT KIỆM ĐIỆN 2014 (02/04/2014)
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ THÁNG 01- 04/2014 (27/03/2014)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GK2 NH 2013-2014 (27/03/2014)
KẾ HOẠCH THI VIẾT ĐÚNG - VIẾT ĐẸP NH 2013-2014 (27/03/2014)
KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NH 2013-2014 (27/03/2014)
KẾ HOẠCH THI KỂ CHUYỆN THIẾU NHI NH 2013-2014 (27/03/2014)
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ HỘI THI TIẾNG HÁT MĂNG NON CẤP TRƯỜNG (27/03/2014)
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ KỲ THI KỂ CHUYỆN CẤP TRƯỜNG (27/03/2014)
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT KỲ THI IOE CẤP TRƯỜNG (27/03/2014)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2014 (27/03/2014)
KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2013 -2014 (14/03/2014)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2014 (03/03/2014)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HKII/ 2013 - 2014 (10/02/2014)
KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2014 (10/02/2014)
KẾT QUẢ DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI "TIẾNG ANH TRÊN INTERNET" CẤP TỈNH (07/02/2014)
kế hoạch hoạt động tháng 01/2014 (27/12/2013)
KẾT QUẢ HỘI THI VẼ TRANH CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014 (24/12/2013)
KẾT QUẢ HỘI THI TIẾNG HÁT MĂNG NON CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014 (04/12/2013)
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ THÁNG 8/2013 -12/2013 (03/12/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2013 (03/12/2013)
KẾ HOẠCH BDTX CỦA CBQL (28/11/2013)
KẾ HOẠCH BDTX CỦA GV TỔ NGHỆ THUẬT (28/11/2013)
KẾ HOẠCH BDTX CỦA GV TIỂU HỌC (28/11/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2013 (28/11/2013)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2013 - 2014 (21/11/2013)
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2013-2014 (19/11/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2013 (12/11/2013)
KẾ HOẠCH THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET NĂM HỌC 2013 - 2014 (05/11/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2013 (31/10/2013)
KẾT QUẢ HỘI THI TIẾNG HÁT MĂNG NON 2013 - 2014 (29/10/2013)
KẾT QUẢ GIẢI ĐIỀN KINH-BÓNG ĐÁ MINI CẤP TRƯỜNG 2013 - 2014 (21/10/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2013 - 2014 (17/10/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HKI - NH 2013 - 2014 (08/10/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10 - 2013 (08/10/2013)
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO THÀNH VIÊN NH 2013 - 2014 (04/10/2013)
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TRONG BGH NĂM HỌC 2013 - 2014 (04/10/2013)
KẾ HOẠCH HỘI THI TIẾNG HÁT MĂNG NON - NH 2013 - 2014 (03/10/2013)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GKI - NH 2013 - 2014 (03/10/2013)
KẾ HOẠCH THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TG ĐĐ HCM 2013 - 2015 (03/10/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2013 (01/10/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CM THÁNG 9/2013 (20/09/2013)
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG THÁNG 9/2013 (20/09/2013)
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN THÁNG 8-9/2013 (20/09/2013)
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NH - 2013 - 2014 (20/09/2013)
KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU - NH 2013 - 2014 (20/09/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 - 2014 (20/09/2013)
SƠ KẾT THÁNG 8/2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 9/2013 (31/08/2013)
KE HOACH HOAT ĐONG CHUYEN MON THANG 8-2013 (27/08/2013)
SƠ KẾT THÁNG 7/2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 8/2013 (26/08/2013)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CLĐN - NH 2013-2014 (19/08/2013)
KẾT QUẢ HỘI THI VIẾT ĐÚNG-VIẾT ĐẸP CẤP TỈNH 2012-2013 (14/05/2013)
KẾT QUẢ HỘI THI KỂ CHUYỆN CẤP HUYỆN 2012-2013 (09/05/2013)
LỊCH HOẠT ĐỘNG TỪ 30/4-30/6/2013 (26/04/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2013 (26/04/2013)
KẾT QUẢ HỘI THI VIẾT ĐÚNG-VIẾT ĐẸP CẤP HUYỆN 2012-2013 (24/04/2013)
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỘI THI KỂ CHUYỆN CẤP TRƯỜNG NH 2012-2013 (04/04/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2013 (28/03/2013)
KẾT QUẢ SKKN NH 2011-2012 (21/03/2013)
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP TỈNH NH 2012-2013 (21/03/2013)
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP HUYỆN NH 2012-2013 (21/03/2013)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2013 VỀ PGD (14/03/2013)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2013 VỀ UBND XÃ (14/03/2013)
KẾ HOẠCH THÁNG - NH 2012-2013 (Từ tháng 8/2012 đến tháng 12/2012) (04/03/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HKII - NH 2012 - 2013 (04/03/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HKI -NH 2012 - 2013 (04/03/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012-2013 (04/03/2013)
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012 - 2013 (Từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2013) (04/03/2013)
KẾ HOẠCH HỘI THI KỂ CHUYỆN THIẾU NHI - NH 2012 - 2013 (01/03/2013)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NH 2012 - 2013 (01/03/2013)
KẾ HOẠCH HỘI THI VIẾT ĐÚNG - VIẾT ĐẸP - NH 2012 -2013 (01/03/2013)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2012 - 2013 (01/03/2013)
KẾ HOẠCH HỘI THI TIẾNG HÁT MĂNG NON - NH 2012 - 2013 (01/03/2013)
KẾ HOẠCH THI TIẾNG ANH QUA MẠNG - NH 2012 -2013 (01/03/2013)
KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG - NH 2012 - 2013 (01/03/2013)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GKI - NH 2012 -2013 (01/03/2013)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM -NH 2012 - 2013 (01/03/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2013 (BỔ SUNG) (01/03/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2013 (26/02/2013)
KẾT QUẢ HỘI THI TIẾNG HÁT MĂNG NON HUYỆN 2012 - 2013 (21/02/2013)
KẾT QUẢ HỘI THI VẼ TRANH MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 (30/01/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2013 (30/01/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ II -NH 2012-2013 (03/01/2013)
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI-NĂNG KHIẾU 2012-2013 (02/01/2013)
KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HS YẾU 2012-2013 (02/01/2013)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01-2013 (31/12/2012)
KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN VIẾT NCKH-SKKN (12/12/2012)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2012 VỀ PGD (07/12/2012)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2012 VỀ PGD (07/12/2012)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2012 VỀ UBND XÃ (07/12/2012)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2012 VỀ UBND XÃ (07/12/2012)
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ THÁNG 8 -12 NĂM HỌC 2012 (07/12/2012)
PHÂN CÔNG TRONG BAN GIÁM HIỆU 2012-2013 (05/12/2012)
KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 2012 (05/12/2012)
KẾT QUẢ HỘI THI VẼ TRANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013 (04/12/2012)
KẾT QUẢ HỘI THI TIẾNG HÁT MĂNG NON CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013 (04/12/2012)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12-2012 (03/12/2012)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11-2012 (02/11/2012)
KẾ HOẠCH NĂM HỌC-HKI-CHỐNG LƯU BAN BỎ HỌC 2012-2013 (29/09/2012)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2012 (29/09/2012)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2012 (29/09/2012)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2012 (29/09/2012)
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012 (07/06/2012)
KẾT QUẢ HỘI THI VẼ TRANH CẤP TRƯỜNG-HUYỆN 2011-2012 (07/06/2012)
KÊT QUẢ HỘI THI VIẾT ĐÚNG - VIẾT ĐẸP CẤP TỈNH 2011 - 2012 (19/04/2012)
KẾT QUẢ HỘI THI VIẾT ĐÚNG-VIẾT ĐẸP CẤP HUYỆN 2011-2012 (10/04/2012)
Phân công chuyên môn hàng tháng (10/04/2012)
KẾT QUẢ HỘI THI TIẾNG HÁT MĂNG NON CẤP HUYỆN 2011-2012 (28/03/2012)
KẾT QUẢ HỘI THI TIẾNG HÁT MĂNG NON CẤP TRƯỜNG 2011-2012 (28/03/2012)
KẾT QUẢ KỂ CHUYỆN THIẾU NHI CẤP TRƯỜNG 2011-2012 (28/03/2012)
LỊCH HỘI GIẢNG (28/03/2012)
QUYET ĐINH PHAN CONG TRONG BGH NH 2011 - 2012 (27/03/2012)
KE HOACH THANG (27/03/2012)
KE HOACH NANG CHAT LUONG DAY HOC (27/03/2012)
KE HOACH BDHSG KHOI 4-HKII (27/03/2012)
KE HOACH BDHSG-NANG KHIEU (27/03/2012)
KE HOACH PĐ HSY (27/03/2012)
KE HOACH CLB-BH (27/03/2012)
KE HOACH HKII (27/03/2012)
KE HOACH HKI (27/03/2012)
KE HOACH NAM (27/03/2012)
KET QUA THE THAO 2011-2012 (26/03/2012)
phan con chuyen mon hang thang (26/03/2012)
BAO CAO VE PGD (26/03/2012)
BAO CAO VE UBND XA (26/03/2012)
KE HOACH THANG (26/03/2012)
KE HOACH KIEM TRA THUONG XUYEN (26/03/2012)
KE HOACH HOAT ĐONG HK-NAM-CLBBH-BD HSG (26/03/2012)
 
     
 
MẪU DANH SACH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN VĐ-VĐ TRƯỜNG (30/11/2015)
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I (30/11/2015)
DANH SÁCH ĐỀ TÀI SKKN ĐĂNG KÝ 2015 - 2016 (25/11/2015)
DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI VIẾT ĐÚNG - VIẾT ĐẸP (18/11/2015)
KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI VIẾT "PHÒNG CHỐNG BỆNH TẬT LỨA TUỔI HỌC ĐƯỜNG" NĂM 2015 (12/11/2015)
THÔNG BÁO NHẬN HS LỚP 1 VÀ THỜI GIAN NHẬP HỌC NH 2015 - 2016 (18/07/2015)
DANH SÁCH HS GIỎI ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NH 2014 - 2015 (30/05/2015)
DANH SÁCH HS HÒA NHẬP VƯỢT KHÓ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 2014 - 2015 (30/05/2015)
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN NH 2014 - 2015 (30/05/2015)
THÔNG BÁO GIÁ SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2015 - 2016 (22/04/2015)
 
 
Trường Tiểu Học Mỹ Lợi A

Địa chỉ: Ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Điện thọai: 0733.746 220

Email: c1myloiacaibe.tiengiang@moet.edu.vn

Website: http://thmyloia.tiengiang.edu.vn
Giấy phép số 187/GP-BC do Cục Báo Chí Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp ngày 14/05/2007

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Sơn Hùng
Thiết kế bởi: Võ Quang Nhường
TTTH - Sở GD&ĐT Tiền Giang